دردونه ها

اولین روزمدرسه محمد

روزاول مهرمنم کلاس داشتم قراربوددایی بهرنگ محمدروبه مدرسه ببره.این قضیه روبه فال نیک گرفتم.چراکه شایدپسرم هم مثل داییش درس خون شه.... هنوزمشغول ساخت خونه بودیم وداداشم که معماربودحسابی ماروشرمنده کرده بودوبه جزطراحی توساخت خونه خیلی کمکمون کرد.تاجاییکه به خونه مااومده بودوخیلی ازبخشهای خونه مثل پله ونورگیروکفپوش ونرده و...روشخصاانجام داد. اون روزمحمدبعدازظهری بود.طاقت نیاوردم اولین روزمدرسه رفتنش همراهش نبودم.این بودکه ازمدیرمون اجازه گرفتم وخودموبه خونه رسیدم. وقتی رسیدم محمدوداداشم توکوچه بودن ومنتظرفرامرز(پسرهمسایه پایینی) محمدذوق وشوق فراوونی داشت وبااینکه هنوزیک ساعتی بودکه کلاساش دایرشه واسه رفتن به مدرسه عجله داشت.امافرامرز که کل...
29 فروردين 1392

فرامرززززززززززززززز!!!!!!

وقتی محمدپیش دبستانی بودتصمیم گرفتیم خونمونوکه قدیمی وپرموریانه بودبکوبیم ودوبلکسوشیک بسازیم ودرطول مدت ساخت یه خونه اجاره کنیم ......... وبدین گونه شدیم همسایه فرامرزاینا.فرامرزپسرطبقه پایینی می شد.یه بچه شیطون وداناکه یه سال ازمحمدبزرگتربود.کوچه بلندی بودوبچه هاتوی کوچه بازی می کردندپای محمدهم به کوچه بازشدوظاهرایکی ازآرزوهای من که داشتن همبازی واسه محمدبودبرآورده شده بوداماای دل غافل....متاسفانه این دل خوشی خیلی طول نکشیدچراکه دردسراش خیلی بیشتربود,مثلادعواهاوتهدیدهاوشکایتها....یادمه عمدتافرامرزبالابودیه سری استخربادی محمدروتوحموم آب کردم تاباهم بازی کنن.چشمت روزبدنبینه تمام خونه روآب برداشت.چون تراس بالاکوچولوبوددادم فرامرز اونوتوحیاط...
29 فروردين 1392

کیک مرغ

اگه شماهم همیشه پیازچه هاوتره های سبزی خوردنتون مشتری نداره این پیش غذاروامتحان کنید. واسه درست کردنش به تره وپیازچه،سینه مرغ پخته،گردو،آبلیمو،سس مایونز،نمک ونون تست احتیاج دارید. سبزیجات وسینه مرغ وگردوروتوی غذاسازبریزید بعدازاینکه خوب میکس شدن نمک وسس وآبلیمورواضافه میکنیم ومیذاریم دوباره مخلوط شن. مایه به دست اومده روبچشیدچیزی کم وکسرداشت اضافه کنید.مایه بایدشل باشه تابه خوردنونابره. کناره های نون تستهاروباچاقوجدامی کنیم. کف ظرف سروکمی سس مایونزمی زنیم تامانع سرخوردن کیک بشه ونونای ردیف اولم خوشمزه ترکنه. بعدچهارتکه نان روکنارهم می چینیم وروشون یه لایه ازمایه ریخته دوباره رویشان نان چیده بادست فشارمیدیم تاخوب...
26 فروردين 1392
1
niniweblog
تمامی حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به دردونه ها می باشد